SENTECASSOL S.O.S Sanitizer 韓國酒精搓手液

SENTECASSOL S. O. S Sanitizer gel (60ml)
60%酒精成分,有效殺死99.99%細菌,啫喱潔手液,搓手後自然乾透;保濕,不傷手及皮膚!安全可靠🛡️,方便攜帶!
韓國製造

立即訂購