Double Clean 2.0 Pro (DC-001)

💢 就要將整塊地氈拎去洗 長年唔清潔嘅梳化🛋 越坐越污糟
💢 平時有污漬都係用濕布乾布抹下就算 BB仔唔小心瀨尿喺床上
💢 都唔知點洗  布類傢私難以想象有幾多😖 細菌螨蟲 😖 汗液油脂

按此看更多產品內容