Cosmos Restaurant & Bar

尖沙咀寶勒巷27號東匯商業大廈地下
(尖沙咀地鐵站A2 / 尖東地鐵站P3 出口都可以行幾分鐘到寶勒巷)

Cosmos Mall 係 Cosmos Restaurant & Bar 嘅網上商店,開呢個網店除了為朋友仔帶黎美食之外,重希望可以帶黎更多唔同嘅產品

Cosmos Restaurant & Bar