Rocketbook Everlast 可循環再用智能筆記本 [2尺寸]

美國Kickstarter及Indiegogo募資成功產品,合共累積金額超過458萬美金

一本筆記簿竟然可以用一世?講緊嘅就係呢本Rocketbook Everlast, 配合Pilot Frixion魔擦鋼珠筆使用, 可以用濕紙巾就將筆跡抹走, 無限次使用! 頁面底部有七個符號, 標記符號配合APP用, 就可以係SCAN嘅同時上載去雲端! 筆記簿有點網格, 文字, 畫圖或者圖表都好岩用!

出貨方式 工商區,住宅區
定價 HK$459
價錢 HK$399
數量
加入購物車
立即購買
尚餘40

產品介紹

Everlast的質料並非白板。您可以使用Pilot Frixion的任何筆。 Frixion凝膠圓珠筆有各種不同的顏色,可在網上和商店購買。
Everlast 團隊與造紙業專家密切合作,找到最佳的合成聚酯混合物,創造出可以清除Frixion墨水的頁面,但也可以自然的寫下來。在Everlast頁面上寫作就像在普通紙上寫作一樣順利。

頁面沒有光澤。而且,筆擦不能輕易擦掉。

當您用Frixion筆在Everlast頁面上面書寫後,乾紙巾並不會抹走筆記本上的筆跡,但濕紙巾會去除每一點墨水,所以你可以重複使用你的筆記本。

Rocketbook系統是特殊筆記本和免費手機應用程式的配合。用筆寫筆記或手繪設計在Everlast 筆記本上,然後使用正在申請專利的圖像捕獲技術,Rocketbook應用程式準確快速地捕獲並發送您的筆記到預先配置的雲端服務。

每個頁面底部的七個符號是Rocketbook快速輕鬆上戴到雲端的魔術“按鈕”。您將每個圖標分配到您選擇的目的地,Dropbox,Evernote,Google Drive,Box,Slack或您的電子郵件地址中的任何文件夾。當您在頁面上標記該圖標時,Rocketbook應用程序會自動將您的筆記上載到正確的地方。

在一瞬間,Rocketbook應用程序會對每個頁面進行修剪和增強,使您的數字筆記比真實的東西更加清晰。

您的Rocketbook Everlast的每一頁都包含一個特殊的QR碼,告訴Rocketbook應用程序每次掃描的頁碼。這意味著無論您如何或何時掃描Everlast,我們都可以隨時以正確的順序獲取您的筆記。每個頁面也有一個狹窄的黑色邊框。邊框允許Rocketbook應用程式在任何環境或背景下快速找到您的頁面。

這些頁面都具有獨特的點網格圖案,非常適合於文字筆記,草圖和圖表。沒有筆記本?沒問題。

Frixion筆墨水在約15秒內完全乾燥並緊貼到頁面上。您可以在此之前翻頁,但可能會有一些輕微的墨水移動。 Frixion標記非常適合添加一些彩色,但可能將少量墨水轉移到相對的頁面。

儘管有其他墨水可以使用,但是Frixion筆最適合,而且可以完全抹去筆跡。注意,如果你在一個頁面上留下墨水很長一段時間(如幾個月),它可能會留下一個微弱的痕跡,所以每隔幾個星期去除筆跡會比較好,以保持你的筆記本在完美的狀態。


保養

商戶提供7日問題產品換貨服務(人為損毀除外),請必須保持完好包裝