ZA 醫療 Pass

💡 一 Pass 全港通行,全面照顧你健康!

💡 ZA 醫療 Pass 提供全年免費 5 次門診服務,普通科、專科、中醫等合共超過 1,100 個醫生及 26 種專科可供選擇,更同時可享中醫,物理治療,洗牙等專業醫療服務低至 3 折優惠。

💡 5 次 Quota 用唔完 ? 退款回贈!

立即購買
醫療 Pass

1) 5 次普通科門診 服務(包括 3 天基本藥物)。一年內用剩次數每次可獲 HK$180 回贈
2) 中醫、跌打、物理治療、牙醫、脊醫、運動治療,化驗服務,高達 3 折優惠
3) 半價投保 ZA Insure 任何保障產品
4) 超過 1,100 個醫生,850 個服務點,覆蓋港九新界
5) 一年有效

購買
醫療 Pass Pro

1) 5 次專科門診服務(包括 5 天基本藥物),無需轉介信。一年內用剩次數每次可獲 HK$450 回贈
2) 中醫、跌打、物理治療、牙醫、脊醫、運動治療,化驗服務,高達 3 折優惠
3) 半價投保 ZA Insure 任何保障產品
4) 超過 26 種專科,覆蓋港九新界
5) 一年有效

購買